TERMENI SI CONDITII


CONDIŢII GENERALE ALE STERA CHEMICALS SRL CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA ŞI LIVRAREA PRODUSELOR CHIMICE


Prevederi generale


 1. Prezentele Condiţii Generale sunt aplicabile tuturor tranzacţiilor prezente şi viitoare derulate între STERA CHEMICALS, în calitate de Vânzător şi clienţii acestuia, în calitate de Cumpărător, referitor la comerţul cu produse chimice (“Produse“).
 2. Condiţiile Generale constituie parte integranta a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de STERA CHEMICALS cu Cumpărătorii („Contractul”). De la dispoziţiile Condiţiilor Generale se poate deroga doar în scris şi numai în măsura în care această derogare este expresă.
 3. În cazul în care există discrepanţe între clauzele Contractului şi Condiţiile Generale, prevederile Contractului vor prevala, celelalte clauze ale Condiţiilor Generale rămân în continuare valabile.
 4. STERA CHEMICALS SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza periodic prezentele Condiții Generale. Acestea pot fi găsite spre consultare pe site-ul companiei. Ofertarea și vânzarea are loc în conformitate cu condițiile generale care pot fi consultate pe site-ul companiei sau solicitate departamentului comercial.
 5. Trimiterea unei comenzi de către Cumpărător implică faptul că acesta a luat la cunoștință și a acceptat Condițiile Generale actualizate. În cazul în care Cumpărătorul nu notifică în scris Stera Chemicals SRL cu privire la neacceptarea modificărilor înainte de data intrării în vigoare a acestora, se va considera că modificările au fost acceptate tacit. Modificările acceptate tacit vor fi documentate și arhivate corespunzător.
 6. Orice informaţii, recomandări, ofertele şi convenţiile agreate cu angajaţii Vânzătorului, precum şi orice înţelegeri adiţionale, rezervări ale unor drepturi, modificările şi completările la convenţiile existente necesită confirmarea scrisă a Vânzătorului pentru a fi valide şi se înţeleg sub condiţia ca Produsele să îi fie livrate Vânzătorului corect şi în termen.
 7. Vânzătorul nu are obligaţia de a îndeplini acele cerinţe ale Cumpărătorului, care sunt contrare legilor sau regulamentelor în vigoare.
 8. Este interzisă transmiterea către terţi a documentelor privind oferte ale Vânzătorului. 
 9. In cazul in care produsele ofertate se comercializeaza in ambalaje returnabile, acestea se factureaza cu valoare urmand a fi stornate valoric integral daca se returneaza intacte si necontaminate in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. Ambalajele Stera Chemicals nu pot fi inlocuite cu alte ambalaje.
 10. Pentru comenzi cu o valoare mai mica de 1.000 RON fara TVA se percepe o taxa logistica de 200 RON fara TVA.


Termeni de livrare


 1. Termenele de livrare sunt prevazute in anexele contractului – pentru fiecare pozitie si se stabilesc de comun acord cu clientul.
 2. Livrarea marfii in avans fata de termenele prevazute se face numai cu acordul in scris al cumparatorului.
 3. Termenul de livrare poate fi modificat de vanzator in cazul neindeplinirii de catre cumparator a obligatiilor ce cad in sarcina sa.
 4. Riscul se transmite de la vanzator la cumparator de la data livrarii (data livrarii fiind considerata data semnarii avizului de expeditie sau facturii fiscale de catre delegatul cumparatorului).
 5. Din momentul punerii la dispoziţie de către Vânzător a Produselor, Cumpărătorul are obligaţia să asigure manipularea şi depozitarea sigură a acestora, astfel încât acestea să nu producă daune mediului înconjurător, bunurilor sau persoanelor care intră în contact cu Produsele. Pentru orice accidente cauzate de Produse, Cumpărătorul nu se va putea îndrepta împotriva Vânzătorului. Cumpărătorul garantează faptul că va respecta dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi cele aplicabile produselor chimice. Pentru orice pretenţii ridicate de către terţi faţă de Vânzător în legătură cu nerespectarea acestor obligaţii, Cumpărătorul îl va apăra pe Vânzător şi îl va despăgubi.
 6. La momentul transferului riscurilor, Cumpărătorul are obligaţia de a asigura bunurile pe toată durata transportului împotriva oricăror riscuri ce pot apărea pe durata transportului (accidente, pierdere totală sau parţială a Produselor, contaminarea mediului, prejudiciul terţului etc.).
 7. Vânzătorul are dreptul de a refuza incarcarea Produselor daca autovehiculul nu este autorizat sau ambalajul nu este compatibil. Nu este obligat să verifice ambalajele puse la dispoziţie de către Cumpărător, îndeosebi în ce priveşte curăţenia şi integritatea acestora. De asemenea, Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile sau viciile produse din cauza ambalajelor deteriorate sau necorespunzătoare. Cumpărătorul va răspunde din acest punct de vedere şi pentru orice pretenţie formulată de terţi.


Pretul. Plata pretului.


 1. Pretul produselor se stabileste de comun acord cu clientul si este prevazut in anexele contractului pentru fiecare pozitie.
 2. Prin pretul produsului se intelege franco-depozit vanzator exclusiv ambalajul de transport (in cazul produselor vrac) daca nu s-a convenit altfel.
 3. Plata preturilor produselor se va face de cumparator in conformitate cu conditiile prevazute in anexele aferente fiecarei vanzari
 4. Pentru produsele cu valoare totala mai mare de 10.000 EURO, vanzatorul POATE cere cumparatorului sa faca dovada garantiei speciale si anticipate a sumelor necesare efectuarii platii de la banca creditoare prin: acreditiv, scrisoare de garantie, adeverinta de disponibil sau scrisoare de bonitate. In lipsa acestei garantii vanzatorul isi rezerva dreptul de a nu lansa comanda si livra marfa, fara a purta raspunderea intarzierii in livrare sau neexecutarii contractului.
 5. Modificarea privind contul sau alte date privind plata marfurilor se va face in scris de catre vanzator, in termen de 5 zile.
 6. Penalitati pentru intarzieri: 0,1%/zi pentru primele 30 zile si 0,3%/zi dupa 30 zile.


Ambalaje.


 1. Ambalajele returnabile pot fi utilizate gratuit de catre Cumparator maxim 30 de zile de la emiterea facturii pentru ele. In cazul in care returul ambalajelor se efectueaza dupa 31 de zile de la facturare, stornarea valorica se va face astfel:
 2. ambalejele aduse in termen de 30 zile se vor storna integral.
 3. ambalajele returnate incepand cu a 31-a zi se vor storna 80%
 4. ambalajele returnate incepand cu a 61-a zi se vor storna 50%
 5. ambalajele returnate incepand cu a 91-a zi se vor storna cu valoare 0.
 6. Conform legislatiei in vigoare, facturile de storno cu valoare vor fi aprobate doar pentru ambalajele returnabile STERA (care au imprimat un numar de inregistrare) care nu sunt contaminate cu alte materii prime sau impuritati (interior si exterior) si care sunt in stare buna de functionare.
 7. Valoarea inversata va fi considerata avans sau va fi returnata.


Raspunderea / Forta majora


 1. Partile nu raspund pentru neexecutarea clauzelor contractuale in caz de forta majora notificata in termen de 5 zile de la aparitia ei celeilalte parti si constatata in termen de 1 zile de la notificare.
 2. In aceste conditii contractul se reziliaza fara a se putea pretinde daune interese.
 3. Cumparatorul este de drept in intarziere pentru neexecutarea obligatiei de plata a pretului si datoreaza daune moratorii in conditiile clauzei penale.
 4. Pentru refuzul nejustificat de plata a pretului in alte conditii decat cele prevazute in contract, cumparatorul datoreaza vanzatorului daune interese potrivit clauzei penale.
 5.  In cazul in care prin legi speciale Cumparatorul trebuie sa semneze anumite declaratii ( ex: declaratie utilizator - precursori ) sau sa puna la dispozitie acte necesare vanzatorului, acesta este obligat sa o faca cel tarziu la momentul ridicarii marfurilor.
 6. Orice plata facuta de catre vanzator ca urmare a atitudinii culpabile a cumparatorului cum ar fi dar nelimitandu-se la costuri legale, daune, amenzi, taxa, onorarii, dobanzi, penalitati, va fi suportata de cumparator integral in termen de 3 zile de la primirea instintarii de plata de catre vanzator. In cazul intarzierii platii de catre Cumparator art 10.3 se aplica corespunzator produselor neachitate pana la achitarea integrala a debitului. Penalitatile pot depasi debitul iar orice plata va fi imputata cu intaietatea asupra acestoara.
 7. Pentru fiecare zi de intarziere in plata pretului produselor, cumparatorul datoreaza vanzatorului daune moratorii in valoare de 0.3% din valoarea produselor neachitate pana la achitarea integrala a debitului. Penalitatile pot depasi debitul iar orice plata va fi imputata cu intaietatea asupra acestoara.